'Waar ik mijzelf in de ander tegenkom, leer ik het meest'

Jessie Reitsema

Even voorstellen…

Mijn naam is Jessie Reitsema. Jarenlang hanteerde ik logica & techniek als leidraad in mijn leven. Met een bèta opleiding en een succesvolle loopbaan in de techniek, was ik altijd bezig met het oplossen van technische problemen en complexe vraagstukken. Totdat ik de grens van logica bereikte en vastliep in mijn functioneren. Met een burn-out tot gevolg.

Een leerzame periode brak aan, waarin ik inzag dat ik als mens meer was dan alleen mijn HTS-diploma. Dit was heel verhelderd en gaf mij veel energie. Later besefte ik dat dit eigenwaarde en vertrouwen is. Hierdoor geraakt, wilde ik niets liever dan anderen dit ook te laten beseffen en heb ik besloten een opleiding te volgen tot Transformationeel Coach & Trainer bij Instituut Orbis. Dit gaf mij de inzichten en handvatten die ik nodig had om mijzelf écht te leren kennen, mijn talenten te ontwikkelen en daadwerkelijk mijn hart te volgen.

Een verdiepingsslag maakte ik tijdens de opleiding van ‘De eenvoud van het loslaten’©, door de belemmerende patronen die ik gaande weg de jaren had eigen gemaakt los te laten. Rust, vrijheid en oprecht kunnen genieten van het leven zijn daarvoor in de plaats gekomen. Nog steeds kan ik soms niet bevatten dat er buiten de grenzen van logica zo’n enorm groeipotentieel ligt.

In mijn praktijk, maar ook al wandelend buiten en in company, help ik mensen op doeltreffende en ontwapenende wijze de rust of het plezier terug te vinden dat ze gaandeweg zijn kwijtgeraakt. De techniek en de logica belemmeren mij niet meer, maar helpen me nu juist om feilloos en in korte tijd patronen te ontwarren. Waardoor er helderheid ontstaat en oplossingen als vanzelf naar boven komen.

missie

Mensen of teams die vast lopen leren blokkades en belemmeringen los te laten of te doorbreken, waardoor ze het welzijn weer ervaren wat ze kwijt zijn.

visie

Door met compassie te reflecteren en confronteren werken aan het vergroten van de bewustwording, op het gebied op weten, doen en ervaren,  het zelflerend vermogen te leren aan te spreken. Waardoor mensen leren eigenaarschap te nemen en ze verandering weten te creëren van binnen uit.