Voorkomen is beter dan genezen

Burn-out check

Burn-out check score

Heb je de score van de vragenlijst Heb ik een burn-out bij elkaar opgeteld? Lees hieronder wat je score zegt:

Score

25 – 50: Je doet het goed, geen directe dreiging van een burn-out. Maar let op de items waarop je score hoger is.

51 – 75:  Neem preventieve maatregelen om te voorkomen dat het risico op een burn-out groter wordt.

76 – 100:  Je loopt het risico een burn-out te krijgen, of als je het gehad hebt: je bent nog niet hersteld.

101 – 125:  Je bent burn-out aan het raken.

Wat als je score hoog is?

Is je score hoger dan 76, vraag jezelf dan af hoe lang dit al gaande is. Is er een specifieke oorzaak die hier aan ten grondslag ligt, zoals veranderende werksituatie of werkbelasting? Vraag jezelf oprecht af in hoeverre je door wilt blijven gaan op deze manier. Weet dat de impact van een burn-out groot is, zowel op je gezondheid, fysieke kunnen, werk en gezin. Voorkomen en tijdig ingrijpen is altijd beter dan genezen.

Mocht je meer informatie willen, of op basis van een vrijblijvend gesprek nagaan wat bijvoorbeeld coaching voor je kan betekenen, neem dan gerust contact op.